VÅRA TJÄNSTER

PRODUKTER

GRUS

 • Krossgrus KaM 0-4
 • Krossgrus KaM 0-8
 • Krossgrus KaM 0-16
 • Krossgrus KaM 0-32
 • Krossgrus KaM 0-65
 • Krossgrus KaM 0-100
 • Krossgrus KaM 0-200
 • Krossgrus KaM 4-8
 • Krossgrus KaM 8-16
 • Sprängsten KaM 100-200
 • Dräneringsgrus KaS 8-16
 • Dräneringsgrus KaS 16-32

RÖDKROSS

 • Rödkross 0-16
 • Rödkross 4-8

SAND

NATURSTEN

 • Natursten 8-16
 • Natursten 60-150
 • Natursten 150-300

BARK

MATJORD